El preu CLAUS EN MÀ inclou:

 • Topogràfic.
 • Estudi Geotècnic.
 • Avant-projecte
 • Projecte Bàsic
 • Projecte Executiu
 • Estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Tràmits administratius amb l’administració per aconseguir la llicència d’obres.
 • Direcció de les obres (arquitecte, aparellador i coordinador de seguretat).
 • Construcció de la casa a punt per entrar-hi a VIÜre.
 • Conjunt d'extres seleccionats.
 • Fonamentació (convencional).
 • Certificat final d’obra.
 • Certificat d’eficiència energètica.
 • Cèdula d’habitabilitat.

No inclou:

crossmenu